Официално обучение

Много професионални училища, общински колежи и ключарски асоциации предлагат програми за дипломи или сертификати по ключарство. Ще се научите да отключвате широка гама от брави, както и други важни умения като правене и дублиране на ключове. Също така ще научите бизнес и правните аспекти на работата. Обща програма за обучение на ключари може да отнеме само три месеца, докато може да отнеме до четири години, за да завърши широкообхватен курс на обучение, който включва системи за сигурност, мотоциклети и други сложни теми.

 

Чиракуване

Ако сте по-скоро практически ученик, отколкото ученик в класната стая, може да успеете да придобиете стаж. Въпреки че системата за чиракуване е по-рядка от преди, много ключари са готови да осигурят това обучение. Повечето чиракувания са неплатени, но те ви позволяват да се учите директно от практикуващ ключар.

 

Работен опит

Може да се наложи да работите на пълно работно време при лицензиран ключар една година или повече, преди да получите лиценза си, в зависимост от вашата държава. Този опит предоставя практики и допълнителни обучения за умения, преди да зачеркнете сами. За разлика от чиракуването, вие ще бъдете платени за услугите си като обучен, макар и нелицензиран ключар. Ако сте завършили стаж, може да успеете да завършите работния си опит в същата компания. Ако не, просто се обадете на местните ключари. На много места се търсят обучени ключари, така че не би трябвало да е твърде трудно да си намерите работа.