Има много различни видове брави за битови и търговски нужди. Докато ключарите са в състояние да отворят широк спектър от брави, има някои брави, които може да не успеят да отворят. Ето преглед на пет типа брави, които ключарят обикновено не отваря.

Сейф

Уменията и инструментите, необходими за отваряне на сейф, са различни от другите видове брави. Не всички ключари са в състояние да отварят сейфове. Ако имате нужда от отворен сейф, не забравяйте да проверите дали вашият ключар е в състояние да го отвори, преди да ги изпратите до вашето жилище. Ако не могат да го отворят, може да успеят да ви насочат към някой, който може.

Трезор

Подобно на сейф, трезорите изискват специализирани инструменти и знания. Много банки, които оперират с трезори, работят само с определени техници. Има много протоколи на място. Като цяло ключар няма да може да отвори трезора.

Интелигентни ключалки

Не всички ключари са в състояние да отворят всички видове интелигентни ключалки. Това ще зависи от марката на ключалката и опита на ключарите. Отварянето на неправилно функциониращ интелигентен ключ отнема известно ИТ преживяване. Ако имате проблеми с интелигентна ключалка, попитайте местния ключар дали те ще могат да предоставят услуга за нея.

Редки или сложни брави

Някои редки или особено сложни ключалки не могат да бъдат отворени от ключар, без да се повреди самата ключалка. Това включва реколта брави и брави за сигурност на високо ниво. Ако ключарят не може да отвори ключалката, той може да обсъди с вас вашите възможности за достъп до това, което е от другата страна на ключалката.

Неразбиваеми брави

Някои брави се рекламират като неразбиваеми брави. Ако случаят е наистина такъв, вашият ключар може да не може да използва обикновени инструменти, за да я отвори. За да отворите този вид ключалка, може да се наложи самата ключалка да бъде сменена. Допълнителното време, необходимо за избор на невъзможна за заключване, може да изисква допълнителни такси за обслужване за времето, прекарано за това.