Някои ключари се специализират единствено в обслужването на бизнеса и корпорациите.

Фирмите и организациите често имат нужда от сигурност, които са извън сферата на стандартния ключар. За това търговските ключари са обучени да посрещнат тези предизвикателства и нужди. Те предлагат много от същите услуги като жилищния ключар, като например ремонтни и заключващи инсталации, но се съсредоточават върху овладяване на видовете ключалки, които най-често се използват в търговската среда, които често варират значително от тези, използвани в автомобилите и домовете.

Търговските ключари се занимават и с по-глобални въпроси, свързани със сигурността. Предлагат услуги като системи за контрол на достъпа, влизане без ключ. От решаващо значение те да останат актуални относно най-новите иновации за заключване и сигурност, тъй като предприятията много по-често използват най-новите технологии.

Търговските ключарски услуги предлагат голямо разнообразие. Ключарят може да бъде повикан, за да инсталира уникална заключваща кодова система в сграда със стотици служители, а на следващия ден, ключарските услуги могат да бъдат ползвани за прекодиране на сейфови чаши в сферата на банковите трезори. В случай на криминални престъпления и разследвания, свързани с влизане с взлом в кола или къща, съдебният ключар ще бъде от голяма полза.

Въпреки че ключарските услуги изглеждат забавни и интересни, те понякога са и уморителни, тъй като могат да бъдат доста трудни. Ключарите са по-отдадени на своята работа и я приемат на сериозно, тъй като са наясно с факта, че отговарят за сигурността на вашето имущество и фирма. Те са готови да надхвърлят възможностите си за своите клиенти.

Ключарите извършват и одити по сигурността, за да оценят сигурността на дома или бизнеса. Одитът ще ви помогне да откриете силните и слабите страни в сигурността на района и ще позволи на собствениците на дома или фирми да определят как да се справят с компонентите, които се нуждаят от подобрение.

Търговските ключарски услуги се извършват от професионалисти, които гарантират перфектно качество на достъпни цени.