Характеристика на съвременния живот е високо ниво на информираност и наличността на почти всяка информация за потребителя, така че заинтересованите собственици на жилища могат лесно да се запознаят с цялата гама от съвременни системи за контрол на достъпа.

По-голямата част от собствениците на жилищни недвижими имоти лесно използват съвременни технологии в ежедневието – тъй като почти всеки съвременен човек притежава смартфон, който, се свързва с интернет. Хората винаги имат необходимост от информираност.

Независимо от техническото образование на хората, придобиването на готов продукт не осигурява пълна интеграция.

В рамките на концепцията за професионална потребителска система се предполага взаимното интегриране на всички електронни подсистеми на една къща, с други думи трябва да се свържат – отоплително-вентилационно-климатичната система, охранителната система на помещението, осветителната система, аудио-видео оборудването на къщата и други подобни, контролът такъв конгломерат трябва да се осъществява чрез централен процесор, който притежава информация за състоянието на всяко интегрирано устройство, такъв интелигентен комплекс и той се нарича Смарт House.

И сега, когато става въпрос за мрежово свързване, потребителите говорят за това от гледна точка, че е достатъчно за тях да закупят стандартен безжичен рутер и като бъдат свързани към системата, всички устройства със сигурност ще заработят като единен хармоничен организъм.

Система, която е в процес на свързване на все повече и повече нови устройства, естествено ще загуби своята производителност.

Такава мрежа трябва да бъде оборудвана с функционалност, която ще й позволи да взаимодейства с разширен списък от устройства, но на практика целият този комплекс от устройства, свързани към Интернет, понижава качеството на цялата система.

Ето защо цялостната интеграция на устройства в система като Smart Home със сигурност изисква участие на професионалисти, които ще могат да гарантират, че системите за сигурност и други устройства са конфигурирани правилно, правилно разпределяйки мрежовата мощност.

Друг интегрален фактор за правилното функциониране на домашната интелигентна система е да се определи оперативната съвместимост на устройствата на системата. Само професионалист ще може да избере подходящия производител и в резултат на това стандартите за устройства, поради опита на такъв специалист в свързването на тези продукти, винаги трябва да помните, че надписът върху опаковката, показващ съвместимостта на закупеното устройство с мрежа, подобна на вашата, не гарантира качество. Такива системи са изключително сложни, което само по себе си напълно предполага тяхната независима връзка.

По този начин, специални умения се изискват не само за свързване на проводниците, но и за инсталиране на сензори, клавиатури, панели, системи за достъп и сигурност, инсталиране на  система за видеонаблюдение и едва след това се настройва Wi-Fi, за да гарантира отлично качество на връзката

Най-разумното решение от гледна точка на сигурността на достъпа до жилища в реалността е постепенното придвижване към такава сложна функционална интегрирана система за „Умната къща“. Изглежда очевидно тестване на отделни елементи на такава система в ежедневието, плавно въвеждане на високотехнологични продукти.

Такъв поетапен преход може да бъде постигнат чрез инсталиране на електронно-механична брава на вратата – Smart Lock, използването на която с времето може да се превърне в интелигентна входна врата.