Организацията на видеонаблюдението е неразделна част от системата за сигурност както на промишлено съоръжение, така и на жилищни помещения.

Системата за видеонаблюдение позволява наблюдение в реално време на помещенията и околността, както и съхраняване на информация за физически носители и дублирането им в облачни хранилища.

Тази технология значително повишава степента на сигурност на информацията дори в случай на унищожаване или кражба на дискове с памет. Тенденциите в развитието на цифровите технологии правят доминиращите системи за видеоконтрол в осигуряването на антитеррористичната защита на сградите.

Системите за видеонаблюдение спестяват пари и увеличават местната производителност. Те ви позволяват да контролирате работата на служителите на фирмата, да осигурите доказателствена база в случай на престъпни престъпления и да предотвратите много нежелани инциденти. Можете да инсталирате видеонаблюдение в частни вили и във входовете на жилищни сгради, в магазини и обществени институции, по улиците и в превозните средства.

Правилата и процедурите за организиране на видеонаблюдение предполагат използването на надежден софтуер, правилното му инсталиране, актуализиране и защита. Видът на програмата, която осигурява надеждна работа на системата, зависи от изискванията, които клиентът поставя в системата.

Сред тях: Вида на камерите за видеонаблюдение (IP-камери, USB-камери);

Нналичие на датчици за движение и детектори за звук. Програмите могат да се разделят на професионални и любителски. Парадигмата на организацията на видео наблюдението определя списъка и класа на видеоустройствата и съответния софтуер.

За висококачествена работа на системата е необходимо да се инсталира професионално специализирано оборудване. Препоръчително е да се ползват услугите на надеждни фирми и услуги, които ще осигурят правилното инсталиране на всички компоненти, гаранционно и следгаранционно обслужване, висококачествено изображение и запазване на архивите на архивите.

Развитието на 3G и 4G мобилните мрежи имат драматичен ефект върху използването на системи за сигурност и контрол. Наличието на високоскоростен мобилен интернет ви позволява достъп до сайтове за видеонаблюдение в реално време, което значително опростява организацията на дистанционното наблюдение. Достъпът до външни и вътрешни видеокамери е възможен както с помощта на фиксирани терминали с традиционен монитор и системна единица, така и с таблети и мобилни телефони.

Типичната структура и организация на дистанционното видео наблюдение предполага наличието на сървър с подходящи програми за сигурност, антивируси и защитни стени, както и настройки на портове. Нуждаете се от високоскоростна интернет връзка и статичен IP адрес. Това изисква високоскоростен изходящ сигнал. Има различни начини за осигуряване на отдалечен достъп чрез инсталиране на специализиран софтуер за видеонаблюдение на клиентско устройство, което ви позволява да получавате изображения на лаптоп или таблет. Възможно е да конфигурирате уеб услугата на базовия сървър и да го ползвате от стандартните браузъри. Но сега услугите набират популярност, предоставяйки възможност за организиране на видеонаблюдение чрез вградени функции.