Рано или късно собствениците на Airbnb са длъжни да се сблъскат с проблеми, когато приемат гости. Вероятно вече знаете колко е важно да имате изградени аварийни планове, но може да не ви е хрумнало да включите ключарски проблеми в списъка си с непредвидени обстоятелства. Ето какво трябва да знаете за наемането на ключар за вашия Airbnb.

Етапи на реакция

Винаги е по-лесно да се справите с проблема, когато го разделите на стъпки. Това са етапите на реакция при авариен ключарски проблем:

Известие за проблема: Много е важно гостите на Airbnb да знаят как да се свържат с вас при всяка спешна ситуация. За вас е също толкова важно да свикнете да проверявате редовно известията. Никой гост няма да ви остави добър отзив, ако я оставите да стои извън имота ви половин ден.

Разбиране на нуждите на вашия гост: Гостите на Airbnb са на почивка, често далеч от дома. Те не познават квартала и не знаят къде да се обърнат за помощ. Като домакин, вашата роля е да бъдете разбиращ, отзивчив и подкрепящ.

Решаване на проблема незабавно: Това е, когато наличието на доверен ключар в режим на готовност може да спаси деня. Ключарите трябва да са сигурни, че лицето, което иска достъп до имот, има право да бъде там. Ако имате връзка с местен ключар, който знае, че управлявате Airbnb, нещата ще вървят далеч по-гладко за госта. Ако нямате ключар в режим на готовност, време е да се свържете с телефона и бързо да го намерите! И все пак никога не жертвайте качеството. Опитът, който вашият гост има с ключаря, в крайна сметка е отражение върху вас.

Компенсация на госта: Компенсацията винаги трябва да започва с искрено извинение. Ако престоят на госта е бил нарушен, тогава финансовата компенсация може да е в ред. Използвайте най-добрата си преценка, поставяйки се на мястото на госта.

Обобщение и бъдещо планиране: Никой не се заема да изпада в извънредна ситуация. След разрешаване на проблема обсъдете ситуацията с госта. Не поставяйте вина, а вместо това се опитайте да разберете какво се е случило, за да можете да го предотвратите в бъдеще.

Често срещани ключови проблеми на Airbnb

Човешката природа е такава, каквато е, собствениците на Airbnb може да се окажат решаващи от време на време невероятно необичайни проблеми. За щастие обаче повечето ключови проблеми попадат в няколко групи.

Гостът не може да намери ключовете: Ако разчитате на традиционни ключове, винаги трябва да има резервен ключ на разположение в близкото местоположение, като например дома на съседа. Ако гостът не може да намери ключовете, проверете отново дали търси на правилното място. Ако е така, уведомете го къде да намери резервния ключ и му предложете да купите напитки на местно място, за да компенсирате неудобството.