Ключовете за кола са сложно нещо и няма прост отговор колко струва подмяната му. Така че ние ще направим всичко възможно да отговорим на това вместо вас. В света има различни видове ключове за кола. Двата най-често срещани вида са дистанционни и недистанционни ключове за кола. Както името подсказва, че не дистанционните клавиши нямат отдалечена функция. Те обикновено се срещат при по-стари модели превозни средства и са само ключ. Дистанционните клавиши включват дистанционно управление. Това е ключ с бутони за заключване / отключване на автомобила. Една от основните разлики в тези ключове е как те са програмирани да работят с вашия автомобил и тук идват различните услуги за ключови автомобили.

Рязане на ключове за кола

Ключът за кола, който не е отдалечен, обикновено изисква само ключ, който трябва да бъде изрязан. Този процес е подобен на този на повечето други ключове. Като се започне с празен ключ, копие на вашия съществуващ ключ се изрязва от празното и след това имате хубав лъскав нов резервен ключ за колата.

Ключово програмиране

Дистанционните клавиши не само се нуждаят от физически ключ, за да бъдат изрязани, но също така изискват програмиране за работа с колата. Това изисква специализирано оборудване за комуникация с превозното средство и ключа.

Защо някои ключове на колата струват повече.

Развитието на автомобилната сигурност през годините означава, че автомобилните производители са инвестирали в ключовата си сигурност. Получаването на ключ за кола чрез автокъщата ви може да ви струва над 1000лв. Цените и предложенията от ключарите се извършват от няколко неща. Те обикновено са свързани с технологията, необходима за изрязване и програмиране на ключове, заедно с видовете заготовки за ключове / дистанционни, необходими за работата.

Технология

Производителите са разработили свои собствени системи, които всички се нуждаят от правилните инструменти, за да могат успешно да дублират набор от ключове. Това е една от причините цената на ключовете за кола да стане доста скъпа.

Пазар срещу Истински

Ключът след пускане на пазара означава, че заготовката или отдалеченият чип са произведени от трета страна. Дизайнът на това парче може да изглежда малко по-различен от оригиналния ви ключ, главно за да се избегне нарушаване на авторски права. Той все още функционира по същия начин, но като цяло има много по-ниска ценова марка от оригинала. Истински празен ключ е направен от производителя на превозното средство и обикновено е обхванат от същите техни условия.