Кой има копия на ключовете ви? Искате ли да подобрите защитата на дома си? Професионалният ключар може да ви помогне.

Заключването може да е най-често използваното и най-пренебрегваното механично устройство в дома ви.

Докато повечето от нас не правят нищо, за да се поддържат ключалки си, и очакват те да работят всеки път. В края на краищата те защитават нашите притежания и поддържат домовете ни сигурни.

Инсталирането на ключалка не е много трудно. Всъщност, повечето ключалки не са инсталирани от интелигентни ключари.

Но има няколко важни проблема, които трябва да бъдат решени, за да се гарантира, че ключалката ще функционира правилно. Ето как един интелигентен ключар може да се увери, че бравите на вашия дом вършат работата си.

Отстраняване на повредите на вратите

Ключарят може да оцени състоянието на вашите ключалки, за да се увери, че те работят правилно и осигуряват цялата защита, която производителят е предвидил. Ако не сте ги възстановили, това може да предотврати някои от обичайните причини за откази на заключване.

Проблемите с брави не винаги са очевидни. Някои от най-често срещаните проблеми, които могат да доведат до неуспех на заключването, често остават незабелязани, включително:

● Счупени deadlatches.

● Неправилно изравняване на ударите.

● Затъпквания, които не могат да се простират напълно.

Тези често срещани проблеми могат да доведат до откази на заключване.

Заключването като част от сигурността на дома

Ключарят може да подобри сигурността на дома ви, като същевременно увеличава удобството. С възстановяването на ключалките отново се установява известно ниво на контрол на ключовете.

Това елиминира опасенията, че неупълномощеният човек може да има ключ към вашия дом. Обикновено всички брави са натиснати така, че само трябва да носите един ключ, за да ги управлявате.

Ключарите могат да инсталират качествени брави на вратите

Вашите ключалки са единствената физическа бариера между вашите притежания и тези, които ще ги вземат от вас. Ключарят може да осигури брави с по-високо качество от тези, които се намират в магазините за хардуер или домашно подобрение.

Алармите са полезни и необходима част от всякаква пълна програма за сигурност. Алармите могат да бъдат използвани, за да ви уведомят, когато е имало неразрешено влизане, но те не спират нападателите.

За съжаление, постоянните разходи за мониторинг на алармената система доведоха до някои да предполагат, че алармените системи най-често се намират там, където те са най-малко необходими. Жителите на кварталите с висока престъпност често са най-малко способни да си позволят разходите за наблюдавана алармена система.

Добрата новина е: Настройването на ключалките във вашия дом може да бъде разумен разход.

Ключалките на вратите предпазват от крадци

Ключарят може да направи вашия дом по-малко уязвим за опити за пробив. Освен висококачествени брави, специалистът може да инсталира допълнителен хардуер, който ще подобри сигурността на дома ви.

● Когато сте у дома, е важно да можете да видите какво се случва извън вратата, преди да я отворите. Визуален визьор на витрини ще ви позволи да видите какво се случва навън, без да се прави компромис със сигурността ви.

Ключарят може да укрепи вратите ви и да ги направи по-устойчиви на физически атаки. Повечето пробиви са резултат от просто насилствено влизане. Най-уязвимите райони са:

• Дръжката на вратата, където са монтирани ударите.

• Ръбът на вратата, където са монтирани ключалките.

• Пантите.

Ключарят може да инсталира армировка за всички в тези области. Предлагат се качествени хардуерни комплекти за армиране на врати, които ще защитят всички уязвими зони на вратата.